Terapia grupowa

Praca grupowa stwarza unikalną przestrzeń do wymiany wsparcia poprzez stopniowe otwieranie się i dzielenie doświadczeniem oraz budowaniem relacji w możliwie prawdziwy sposób. Ten rodzaj pracy terapeutycznej, choć jest czasem wyzwaniem w swojej intensywności, przynosi jednak zauważalne zmiany w naszym byciu ze sobą i z innymi.

Terapia grupowa może być szczególnie pomocna dla osób z depresją, zaburzeniami nerwicowymi, trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących kontaktów i zwiazków, trudnościami w akceptacji siebie, swojego ciała, swojej przeszłości i jej konsewencji, czy swojego sposobu życia.

Zwykle grupa trwa 6-12 miesięcy; spotkania w gronie 6-10 osób trwają 3 godziny i najczęściej odbywają się wieczorami lub w weekendy. Sesje mogą składać się z dialogu, ćwiczeń relaksacyjnych, wizualizacji, elementów arteterapii, pracy z ciałem i ruchem, pracy z systemem przekonań. Każda grupa ma swój niepowtarzalny charakter, dynamikę, tempo i historię, które nierzadko sprawiają, że wiele rzeczy już nigdy nie będzie jak dawniej…